• Sunnhetskommisjonen i Moss 1860−1883, 1905−1906 

      Årvik, Marianne (Master thesis, 2013)
      Som følge av sunnhetsloven av 1860 ble det opprettet sunnhetskommisjoner i Norges kjøbsteder. I Moss ble det opprettet en slik sunnhetskommisjon. Denne oppgaven omhandler sunnhetskommisjonen i Moss sitt virke i årene mellom ...