• Top-k Spatial Join on GPU 

      Åmdal, Erlend (Master thesis, 2020)
      Gitt to sett med romlige objekter der hvert objekt har en rangering, et romlig sammenslåingspredikat (f.eks. en punktdistanse-begrensning), og en summeringsfunksjon som sammenslår rangeringen til et par av objekter (f.eks. ...