• Følgeforskning på «Trygghetsstandarden» 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette; F. Jacobsen, Frode; Obstfelder, Aud (Rapportserien;04/2018, Report, 2018)
   Sammendrag Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle og prøve ut en «Trygghetsstandard» for sykehjem i fire norske kommuner: Kristiansund, Tromsø, Eidskog og Sortland, i perioden ...
  • Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger 

   Melby, Line; Ågotnes, Gudmund; Ambugo, Eliva Atieno; Førland, Oddvar (Rapportserie;03/2019, Research report, 2019)
   Hvilke forhold har betydning for at legetjenesten oppleves som en integrert del av sykehjemmets drift? Spørsmålet i oppdraget har vi tolket ut ifra et premiss om at leger som er godt integrert i sykehjemmet, har økt ...
  • Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Etablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er ...