• Utfordringer ved konvensjonell tunneldriving i tettbygde strøk 

      Åberg, Sindre (Master thesis, 2016)
      De siste ti årene har det blitt initiert og gjennomført flere prosjekt med konvensjonell tunneldriving i tettbygde strøk i Norge. Komplekse kontrakter og høye forventninger til tid, kostnad, kvalitet, HMS, kombinert med ...