• Se på meg: Kvinnefremstilling i heterofil mainstream pornografi 

      Ustad, Katinka (Master thesis, 2014)
      Er det alltid snakk om en objektivering av kvinner i pornografi? Og i så tilfelle, må denne objektiveringen alltid oppleves som passiv og nedverdigende? Og gjør den kvinner til ofre? Dette er bare noen av spørsmålene denne ...