• Eir – web-basert kommunikasjon og symptomhåndtering 

   Sand, Kari; Kaasa, Stein (Journal article, 2014)
   Dataprogrammet Eir skaper nye muligheter til kommunikasjon mellom pasient og helsevesen. Pasienten kan bruke programmet omtrent hvor han vil og informasjonen blir overført til helsepersonalets pc, iPad eller telefon.
  • Eit håp at fleire får høve til å ta ein mastergrad 

   Hynne, Astrid Bjørnerheim; Paulsen, Bente (Journal article, 2012-09)
   Artikkelen er en del av samleartikkelen "Hva gjør utdanningene for å henge med i utviklingen".