• MOBESITY: eHealth for Patients Undergoing Weight Loss Treatment - from Idea to Evaluation 

   Das, Anita (Doctoral theses at NTNU;2016:94, Doctoral thesis, 2016)
   MOBESITY: eHelse for pasienter som gjennomgår vektreduserende behandling, fra ide til evaluering. Fedme er ansett som en kronisk sykdom og krever store økonomiske og helsemessige ressurser. Vektreduksjon har gunstige ...
  • Mobil app for film reading device 

   Heggholmen, Håkon; Hådem, Christian; Stende, Even Måren (Bachelor thesis, 2018)
   Piql AS har utviklet en langtidslagringsteknologi ved å lagre data binært på 35mm fotosensitiv film. For å vise frem produktets robusthet og enkelhet, ønsker Piql å se på muligheter for å lese inn data ved bruk av en ...
  • Mobil intensivsykepleier som mulig støttefunksjon for sykepleiere på sengepost ved et lokalsykehus 

   Sletnes, Andreas; Hammervold, Lasse (Master thesis, 2019)
   Introduksjon: Fra pasientene fyller 60 år sees det et økende behov for intensivbehandling. Det økende arbeidspresset på intensivavdelingene forplanter seg videre til sengepostene og fører til at pasientene på sengepostene ...
  • Mobil interaktiv læringsarena over Internett 

   Engen, Anders; Langøy, Per Espen (Master thesis, 2006)
   Høsten 2005 hadde vi et fordypningsemne ved NTNU der vi så på muligheten til å benytte videokonferanse over Internett slik at det enkelt kan være til hjelp i undervisning. Ett av hovedelementene var å sette seg inn i bruken ...
  • Mobil skademeldingsmodul med etterbehandling 

   Eidjord, Arve; Kongsengen, Øyvind M. (Bachelor thesis, 2012)
   Vi har for vår oppdragsgiver Electric Time Car AS (ETC), utviklet en applikasjon til mobile enheter for digital utfylling og behandling av skademeldinger ved trafikkuhell. ETC er et firma som leverer løsninger for bilhold ...
  • Mobil TV: kartlegging av muligheter 

   Lom, Sindre Oksholm; Kvamme, Ole André; Lampe, Christine (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Hovedprosjektets oppdragsgiver, Innovation Studios Norway, er en bedrift som tenker fremtidsrettet og er opptatt av hva teknologien kan bidra til av opplevelser. Mobil-TV er i dag en forholdsvis ny mobiltjenest ...
  • Mobilapplikasjon for å avdekke alvorlighetsgrad knyttet til brannskade 

   Hjørungdal, Mikal Olai (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å lage en mobilapplikasjon som gir en nøyaktig kalkulasjon av kroppsoverflate og brannskade. Applikasjonen gjør det også mulig for at du kan utføre denne prosessen i en nødsituasjon før eller ...
  • Mobilapplikasjon for forenkling av manuelle tilsyn av sau på beite 

   Hyll, Magnus Conrad; Torgersen, Truls Matias (Master thesis, 2021)
   På vårparten slippes sau ut på beite, og gjennom sommeren går de fritt rundt i terrenget. I denne perioden krever myndighetene at det drives jevnlig tilsyn med sauene for å sikre dyrenes velferd, da sauene kan bli skadet, ...
  • Mobilapplikasjon for forenkling av manuelle tilsyn av sau på beite 

   Hyll, Magnus Conrad; Torgersen, Truls Matias (Master thesis, 2021)
   På vårparten slippes sau ut på beite, og gjennom sommeren går de fritt rundt i terrenget. I denne perioden krever myndighetene at det drives jevnlig tilsyn med sauene for å sikre dyrenes velferd, da sauene kan bli skadet, ...
  • Mobilbruk i islandske klasserom 

   Lid, Arne Bjarte (Bachelor thesis, 2019)
   I denne studien har jeg forsket på hvordan mobilene brukes på ungdomsskolenivå i utvalgte islandske klasserom, og hvordan elevene her forholder seg til et totalt mobilforbud. Dette har jeg gjort ved å gjennomføre en ...
  • Mobile and Social Video Games: Prototype, Concepts, and Evaluation 

   Nøsterud, Øivind (Master thesis, 2008)
   The main goal of this project was to create new game concepts for mobile and social games. The project was a continuation of the depth study performed by the project in the course TDT 4570, Game Technology, at NTNU. The ...
  • Mobile app development with React Native for Kodeworks 

   Vesterlid, Oerjan Bostad (Bachelor thesis, 2020)
   This report describes the completion of a project exploring the use of React Native as an alternative cross-platform technology to develop mobile applications from a single repository and project. As a result a mobile ...
  • Mobile Application for Graduate Employability Skills 

   Fredheim, Lars Jørgen (Master thesis, 2021)
   I det studenter gjennomfører sin utdanning, har de alle ett mål for øyet – å gå ut med toppkarakterer og lande drømmejobben. For å oppnå dette må de imidlertid begynne og forberede seg så tidlig som over hodet mulig. GES ...
  • Mobile application for snow ploughing 

   Bjørnland, Henrik Ranvik; Nakstad, Marius Blokkum; Urtegård, Theodor Giskegjerde (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten inneholder resultatene, refleksjonen og konklusjonen for bacheloroppgaven utført av Henrik Ranvik Bjørnland, Marius Blokkum Nakstad and Theodor Giskegjerde Urtegård ved NTNU i Ålesund, samt teoretisk grunnlag, ...
  • Mobile Application to Promote Peer based Teaching and Learning 

   Saggau, Ole Morten Helland (Master thesis, 2018)
   Learning is a social activity. Some have need for help and guidance, while others learn best by teaching others. A mobile app shall be designed and developed to help with this. Through this app, students shall be able to ...
  • Mobile Applications Mobility 

   Salimi, Neberd; Ghoreshi, Amir Hossein (Master thesis, 2014)
   The use of mobile devices and mobile applications has soared in recent years. People are using mobile devices and applications for everyday tasks. Compared with desktop computers, smart phones have some limitations such ...
  • Mobile Apps Mobility: An evaluation of HTML5 for cross-platform development 

   Oustad, Hanne (Master thesis, 2013)
   In recent years, there hasbeen a growing interest in cross-platform development and HTML5 as adevelopment tool. The possibility for developers to code once and run onmultiple platforms could decrease development costs and ...
  • Mobile Augmented Reality for Supporting Reflection 

   Boron, Alessandro (Master thesis, 2011)
   Reflecting on past experiences is crucial for learning from them and reconsider actions that have been taken in order to make better future choices. Different tools have been developed to support reflection both as an ...
  • Mobile Autonomous Robot: Remote Operation 

   Berntzen, Tommy (Master thesis, 2017)
   This thesis aims to develop a concept for unifying previous solutions on the topic of robotized maintenance and remote operation, as well as exploring possible solutions for a stereo vision system to facilitate the development ...
  • Mobile banking services adoption in Pakistan: are there gender differences? 

   Glavee-Geo, Richard; Shaikh, Aijaz Ahmed; Karjaluoto, Heikki (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to provide a comprehensive insight into the deciding factors affecting an individual’s intention to adopt mobile banking (m-banking) services in Pakistan. Design/methodology/approach A ...