Now showing items 41-60 of 73

  • Finite Element Analysis of Fretting Fatigue 

   Slettestøl, Gaute Sundstrøm (Master thesis, 2018)
   In this thesis it is conducted a literature study which looks into the subcategory of fatigue, fretting fatigue. Based on the literature study, different analyses are performed with different geometries, different contact ...
  • Fluid structure interaction of Francis-99 turbine and experimental validation 

   Østby, Petter Thorvald Krogh; Agnalt, Einar; Haugen, Bjørn; Billdal, Jan Tore; Dahlhaug, Ole Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The ability to predict a francis runners dynamic response to the exciting forces is paramount to avoid unwanted disintegration of the turbines components. In this article, each of the principal factors contributing to the ...
  • Hardware Based LDLT Decomposition For Large Matrices 

   Øybø, Espen Drivenes (Master thesis, 2010)
   Market demands forces designers and engineers to develop more advanced products quicker and at lower prices. Computer simulations is one way of increasing development speed, thereby lowering the time spent verifying and ...
  • Knowledge Based Engineering for Human Body Modeling and Simulation 

   Risnes, Martha (Master thesis, 2016)
   This thesis has been written to demonstrate the development of a Knowledge- Based Engineering (KBE) application of the musculoskeletal system of the human body. One of the main goals has been to establish what advantages ...
  • Load Deflection Characteristics of Guide Vane End Seals 

   Hofsrud, Hans Kristian (Master thesis, 2017)
   This Master Thesis consider the load deflection characteristics of end seals incorporated in guide vanes used in hydropower turbines. The force response of the end seals is critical in order to prevent leakage and thus ...
  • Local bracer vibrations for Offshore Wind jackets 

   Sandvik, Kim; Johnsen, Thomas B. (Master thesis, 2013)
   During the course of this master project, the candidates have worked with FEA of local vibrations occurring in bracers on offshore windturbine jacket. These vibrations arise as a dynamic response from wind-, wave-, and ...
  • Mekanisk analyse av kamaksling på en skipsmotor 

   Sunde, Steffen (Master thesis, 2015)
   Dette prosjektet er et studium av den dynamiske adferden til en medium-speed diesel motor kamaksel. Kamakselen er en viktig komponent i stempelmotoren og blir utsatt for stadig høyere belastninger på grunn av økende krav ...
  • Modellering og elementmetode beregning av tverrsnittsparamtere for komplekse bjelkerverrsnitt 

   Nordmoen, Fredrik (Master thesis, 2015)
   Tverrsnittsdata for komplekse tverrsnitt er vanskelig å beregne analytisk, dynamiske beregninger med bjelkemodeller benyttes ofte som en erstatning, og gode resultater er avhengig av korrekte tverrsnittsdata. Applikasjonen ...
  • Modelleringsmetodikk for kontaktanalyse av settherdet kam 

   Natås, Vidar (Master thesis, 2013)
   SamandragEin settherda kam har blitt undersøkt med tanke på kontaktutmatting. Metodane som er nytta byggjer på kjente utmattingsteoriar, som anten er utvikla for å dekkje fenomenet kontaktutmatting, eller som er laga for ...
  • Nonlinear static and dynamic isogeometric analysis of slender spatial cable and beam type structures 

   Raknes, Siv Bente (Doctoral theses at NTNU;2019:181, Doctoral thesis, 2019)
   In this thesis, a bending-stabilized cable element with three degrees of freedom per control point, and a four degrees of freedom Euler-Bernoulli beam element, has been derived in a dynamic isogeometric setting. The elements ...
  • Numerical and Experimental Fretting Fatigue Testing Using a New Test Rig 

   Edvardsen, Andrea Vågen (Master thesis, 2019)
   Fretting er begrepet som brukes til å beskrive tilstanden som oppstår når to overflater i kontakt med oscillerende bevegelser i forhold til hverandre opplever skader i overflaten. Når denne tilstanden holdes over tid, ...
  • Numerical Simulation Comparing the Burridge-Knopoff and Burridge-Knopoff-Pad Model 

   Standnes, Karsten (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven undersøker og analyserer data produsert fra gruppesimulering av Burridge-Knopoff og Burridge-Knopoff-Pad modellene. Sistnevnte, BKP modellen, er nylig utviklet og lite undersøkt, derfor er målet å ...
  • On the External Effects Affecting Torsional Modes in Guide Vanes 

   Østby, Petter Thorvald Krogh; Myrvold, Eivind; Jan Tore, Billdal; Haugen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Rotor stator interaction in high-head Francis turbines has led to several failures in recent years. Increasing efficiency demands require design optimization of the turbine components, which may lead to thinner profiles. ...
  • Operational Modal Analysis Case Study of the Stavå Bridge in Relation to a Digital Twin Implementation 

   Fyen, Ole-Martin (Master thesis, 2018)
   n relation to a possible implementation of a Digital Twin solution on the Stavå Bridge, a case study has been made. A sensor network has been mounted on the bridge, and the vibration data have been analyzed with operational ...
  • Optimising KBE Generated Mechanisms 

   Lima, Arnt Underhaug (Master thesis, 2017)
   Mathematical optimisation provides tools for creating designs that provably performs well. When such tools are combined with a knowledge based engineering (KBE) application for mechanism design, the process of optimising ...
  • Predicting fretting fatigue in engineering design 

   Sunde, Steffen Loen; Berto, Filippo; Haugen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The progress in fretting fatigue understanding and predictability is reviewed, with engineering applications in mind. While industrial assessments often relies on simple empirical parameters, research in fretting fatigue ...
  • Robotteknisk system for automatisert sammenstilling av cargopumpedeler 

   Løvall, Kristoffer (Master thesis, 2016)
   Etter produksjon av komponenter sammenstilles disse til et komplett produkt. Sammenstillingsprosessen er i mange tilfeller relativt enkel og repeterende for montøren. Dette kan føre til belastningsskader hos arbeideren. ...
  • ROV elektronikksylindre av kompositt til bruk ved store havdyp 

   Olsen, Thor Øystein (Master thesis, 2012)
   Sperre AS produserer i stor grad hele ROV konstruksjonen sin i aluminiumslegeringen AA6082-T6. Dette er et velegnet materiale for oppgava, men med noen mangler.Denne oppgava fokuserer på elektronikksylindrene til ROV-en, ...
  • Simulating Fretting Fatigue using the Burridge-Knopoff-Pad model. 

   Høgberg, Rasmus (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven har jeg utvidet en eksisterende modell basert på Burridge-Knopoff-Pad modellen først implementert av H. Ferre som ble forbedret av K. Standnes. Målet med oppgaven er og utvide dagens modell og undersøke ...