• Development of CO2 refrigeration systems and thermal energy storage for cruise ships 

   Andersen, Henrik (Master thesis, 2022)
   Kjølemedier som er brukt om bord på cruiseskip i dag er assosiert med en betydelig innvirkning på global oppvarming. Disse kjølemediene blir stadig mer regulert, noe som understreker viktigheten av å bruke bærekraftige ...
  • Development of local energy recovery and distribution 

   Vestgren, Susanne (Master thesis, 2020)
   +CityxChange er et prosjekt med et mål om å forbedre ressursutnyttelsen i byene på best mulig måte ved å installere ny teknologi [+CityxChange, 2019]. En del av prosjektet foregår på Sluppen i Trondheim, og målet er at ...
  • Direct CO2-ground condensers 

   Hafner, Armin; Kvalsvik, Karoline Husevåg (Chapter, 2018)
   The utilization of a direct condensing CO2 ground heat exchanger as an auxiliary heat rejection device for commercial or industrial refrigeration applications offers several advantages. During the cold season, and especially ...
  • Dynamic energy system with a local LTTG at Leangen 

   Skulstad, Vegard (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er en fortsettelse av en tidligere prosjektoppgave og evaluerer bruken av spill-varmekilder for å lage varmtvann til et leilighetsområde. Hovedfokuset er på en oversvømmet fordamper og en CO2 varmepumpe ...
  • Dynamic modelling and validation of an air‐to‐water reversible R744 heat pump for high energy demand buildings 

   Artuso, Paolo; Tosato, Giacomo; Rossetti, Antonio; Marinetti, Sergio; Hafner, Armin; Banasiak, Krzysztof; Minetto, Silvia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper presents a reversible heat pump based on CO2 as the refrigerant, able to provide heating, cooling, and domestic hot water to high energy demand buildings. The unit was developed and tested under the EU H2020 ...
  • Dynamic modelling of local low-temperature heating grids: A case study for Norway 

   Kauko, Hanne; Kvalsvik, Karoline Husevåg; Rohde, Daniel; Hafner, Armin; Nord, Natasa (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Today's district heating (DH) networks in Norway are 2nd and 3rd generation systems, with supply temperatures ranging from 80 to 120 °C. In new developments, it is desirable to shift to 4th generation, low-temperature ...
  • Efficient R744 technology for supermarket heating, cooling and refrigeration - a theoretical assessment of energy advantages in various Spanish cities 

   Gullo, Paride; Hafner, Armin; Banasiak, Krzysztof (Chapter, 2018)
   Various appealing expedients aimed at enhancing the energy efficiency of transcritical CO2 (R744) supermarket refrigerating systems have been recently developed. The concurrent adoption of these could lead such hydrofluorocarbon ...
  • Energetic and environmental performance evaluation of AR744 multi-ejector enhanced parallel compression system in high ambient temperature locations 

   Gullo, Paride; Purohit, Nilesh; Dasgupta, Mani Sankar; Hafner, Armin (Chapter, 2018)
   Hydrofluorocarbons (HFCs) are widely used today in supermarket refrigeration and air conditioning applications, despite their environmentally deleterious nature. However, the EU F-Gas Regulation 517/2014 ambitiously aims ...
  • Energisystem for Fillan skole 

   Gråberg, Vida Mortensen (Master thesis, 2019)
   Hitra kommune har som mål å bli mer energieffektive og har på dagsorden å se på energifremmende tiltak. Hovedhensikten med denne masteroppgaven er derfor å kartlegge energibruken til Fillan skole, gi en grunnleggende ...
  • Energy distribution concepts for Urban Supermarkets including energy hubs 

   Selvnes, Håkon; Hafner, Armin (Chapter, 2018)
   An increasing share of the population on earth is living in urban areas. Using urban building plots for combined purposes will be important in the future. Investors are interested in building new building concepts that ...
  • Energy distribution concepts for Urban Supermarkets including energy hubs 

   Selvnes, Håkon (Master thesis, 2017)
   More and more of the earths population is living in urban areas. This indicates that using urban building plots for combined purposes will be important in the future. For this reason supermarket chains are developing new ...
  • Energy efficient and climate friendly cooling, freezing and heating onboard fishing vessels 

   Saeed, Muhammad Zahid (Master thesis, 2020)
   Abstract: Liquefied natural gas (LNG) fueled vessels are increasing in the fishing industry due to its reduced environmental footprint as compared to vessels applying heavy hydrocarbon fuels. Cryogenic tanks are used to ...
  • Energy efficient and climate friendly cooling, freezing and heating onboard fishing vessels 

   Saeed, Muhammad Zahid (Master thesis, 2020)
   Andelen sjøfartøy som drives av flytende naturgass (LNG) i fiskeindustrien øker på grunn av deres reduserte miljøavtrykk sammenlignet med fartøy som utnytter tunge hydrokarbonbrensler. På skip oppbevares LNG i kryogene ...
  • Energy efficient CO2 refrigeration units for fishing vessels 

   Semaev, Pavel (Master thesis, 2021)
   Reduksjon i klimagassutslipp fra fiskesektoren er en innsats som krever forskning og utvikling av nyskapende teknologi. Denne masteroppgaven er en del av CoolFish prosjektet, ledet av SINTEF Ocean i samarbeid med flere ...
  • Energy efficient multiejector CO2 cooling system for high ambient temperature 

   Singh, Simarpreet; Maiya, Prakash; Hafner, Armin; Banasiak, Krzysztof; Nekså, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Experimental evaluation of a multiejector CO2 cooling system of 33 kW cooling capacity is conducted for an Indian supermarket at high ambient temperature context. The test-rig is designed to depict the actual supermarket ...
  • Energy flow analysis of a poultry process plant 

   Svendsen, Eirik Starheim (Master thesis, 2019)
   Industriell prosessering av mat innebærer ofte en del forskjellige termiske prosesser som er nødvendige for å gjøre maten trygg for oss mennesker. For bedrifter som produserer og foredler mat betyr dette at de må ha komplekse ...
  • Energy flow analysis of a poultry processing plant 

   Svendsen, Eirik Starheim; Hafner, Armin; Selvnes, Håkon; Widell, Kristina Norne (Chapter, 2020)
   More efficient utilization of primary energy resources can be achieved with thermal energy storages and it is a measure to limit global warming. The thermal energy demands of industrial food-processing plants are non-uniform ...
  • Energy flow analysis of a smart thermal grid at Leangen 

   Sundal, Eirin Vannes (Master thesis, 2019)
   På Leangen i Trondheim skal det bli bygget et nytt boligområde. Hensikten med denne masteroppgaven er å evaluere hvordan et lokalt lav-temperatur varmenett kan forsyne boligområdet med energi til romoppvarming, produksjon ...
  • Energy use and retrofitting potential of heat pumps in cold climate hotels 

   Smitt, Silje Marie; Tolstorebrov, Ignat; Gullo, Paride; Pardiñas, Ángel Á.; Hafner, Armin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Tourism, and thereby hotels, play a crucial role in the European economy. The hotel sector features high energy consumption, which greatly contributes to the global warming effect. Thus, there is a need to investigate ...
  • Energy-efficient Supermarket CO2 Compressor Pack with Ejectors 

   Han, Yi (Master thesis, 2017)
   In this thesis, the background of re-implementation of CO2 and the description of refrigeration cycles with R744 compressor and ejector are introduced at first. The following is a case study performed to set up the R744 ...