Now showing items 21-40 of 68

  • Digital Twin of Crane 

   Christiansen, Erlend Erdal (Master thesis, 2018)
   This master thesis aims to make a digital twin of a crane for structural monitoring. A digital twin is any physical structure or mechanical system (asset) that is monitored and inspected by a digital model. Fedem, which ...
  • Digital Twin Of Knuckle Boom Crane 

   Johansen, Christian (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven har en digital tvilling av en miniatyrisert "knucle boom" kran blitt utviklet. En digital tvilling er en "finite element" (FE) modell av en fysisk gjenstand som gjennom FE-simuleringer basert på ekte ...
  • Digital Twin Solution for Structural Health Monitoring of Stadia Structures - Monitoring of Vibrations Caused by Dynamic Crowd Loads at Lerkendal Stadion 

   Løfaldli, Henrik (Master thesis, 2018)
   The combination of increased computational power, sophisticated sensors, and telecommunications enable monitoring by utilising digital twin concept. A digital twin is a virtual representation of a physical asset, that runs ...
  • Dynamic test bench for motocross engines 

   Rølvåg, Terje; Bella, Matteo (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Simulation of engine components enables early design verification and reduced development time while helping racing teams in getting new knowledge. This article presents a multidiscipline dynamic test bench and a benchmark ...
  • Empirical Study of Magnetically Operated PIG for Cleaning of Subsea Pipelines 

   Strømmegjerde, Lars S (Master thesis, 2013)
   The objective of this Master?s Thesis has been to verify several aspects of the EMPIG flow assurance system through functional prototype physical testing. Summaries of key findings, with reference to focus area, methods ...
  • Engineer to Order Manufacturing in Norwegian Industry 

   Eie, Martin (Master thesis, 2017)
   The fourth industrial revolution is expected to disrupt current business models and change the way manufacturing companies work. But how does Industry 4.0 and the ongoing digitalization affect companies involved with the ...
  • Evaluering av metoder og verktøy anvendt i utviklingen av Formula Student biler i Nordiske team 

   Kjelstrup, Erling Gjerstad (Master thesis, 2013)
   This paper treats Formula Student, the world's largest motorsport competition for students. Through studying the cases of different Nordic teams created a god way to compare possible results. The theory of Formula Student, ...
  • High Performance AM Connecting Rod Design and Optimization 

   Guadiamos, Lucas Emilio (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne masteroppgaven var å optimalisere og designe et AM høyytelsesråde til Hondas CRF250R motor. Optimaliseringsprosessen ble utført ved bruk av to forskjellige metoder der en av de inkluderte topologioptimalisering ...
  • High Performance Engine Design And Optimization 

   Nystog, Peder Loe (Master thesis, 2019)
   I denne master oppgaven er mulighetene for høy ytelses optimalisering av CRF250L mo- toren blitt studert. Ytelse og pa ̊litelighet har blitt forbedret gjennom a ̊ øke motorvolum til 305cm3 og optimalisere interne komponenter. ...
  • High Performance Valve Spring Failure Mode Detection 

   Skulstad, Tarjei Nygaard (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven blir det undersøkt hvordan ventilmekanismen i en forbrenningsmotor styrer ventilene, og da spesielt med tanke på hvordan kamprofilen og vippearmenes oppsett samvirker for å generere løftkurven for ventilene. ...
  • Hjulopphengs rig for virtuell og fysisk dynamisk testing 

   Larsen, Fredrik (Master thesis, 2016)
   Som følge av at faget TMM4155 - Produktutvikling og materialer skulle bli oppdatert, hadde ansvarlig for kurset, Terje Rølvåg ønske om å lage nytt undervisningsopplegg. Dette skulle inneholde mer praktiske oppgaver, og et ...
  • Implementing Lean Systems Engineering in the DNV Fuel Fighter project 

   Tonning, Oluf Roar Bjørset (Master thesis, 2012)
   This thesis is a practical application of Systems Engineering in a full-scale project. The author has participated as a member of NTNU's Eco-marathon team, who has spent the last two semesters designing and manufacturing ...
  • Improving and implementing the STEP ISO 10303 standard for design, analysis and structural test data correlation 

   Lanza, Remi Krister Sylvain (Doctoral theses at NTNU;2020:416, Doctoral thesis, 2020)
   The objective of this thesis was to improve the effectiveness of data management of physical test and simulation data, in the context of digital twins, PDM (Product Data Management)/PLM (Product Lifecycle Management) and ...
  • INSPEKSJONSROBOT FOR HØYSPENTLINER 

   Bratt, Ole Anders (Master thesis, 2012)
   Fokuset på denne oppgaven har vært å designe en inspeksjonsrobot som vil kunne realiseres og en dag kunne sendes til produksjon. Det har derfor blitt lagt vekt på at ting skal kunne fungere, og ingen snarveier har blitt ...
  • Internal Combustion Engine Friction Testing and Virtual Modeling 

   Melby, Jøran (Master thesis, 2016)
   A virtual test bench capable of performing integrity analysis of internal engine components has previously been developed in FEDEM. It does however not include any damping and friction effects. As a result, engine performance ...
  • Investigating an approach for Estimation of Forces using Inverse FEA Utilizing Digital Twin 

   Eie, Lars Markus (Master thesis, 2018)
   The industry is moving quickly into a new era, the era of Internet of Things and Industry 4.0. This means that everything should have some sort of virtual information database where information such as environmal factors ...
  • Konseptutvikling av frangible flyplass master 

   Storhaug, Thomas Angell (Master thesis, 2014)
   GJennom å studere rapporter og dokumenter rundt brekkbare flyplassmaster prøver denne teksten å foreslå metoder for å bygge en Finite Element Analysis modell for å teste flyplass master mot ICAO's krave til brekkbarhet. ...
  • Konstruksjon av maskin for transport av masse under tunnelboring 

   Kvanli, Tommy; Kvanli, Martin (Master thesis, 2016)
   Hensikten med masteroppgaven har vært å løse dagens utfordring med lasting av fraksjonert masse i gruveganger under bakkenivå, primært for gruver som benytter seg av utvinningsmetoden sub-level caving. Sub-level caving er ...
  • Lean Systems Engineering (LSE): Hands-on Experiences in Applying LSE to a Student Eco-Car Build Project 

   Welo, Torgeir; Tonning, Oluf Roar Bjørset; Rølvåg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The Systems Engineering (SE) field is moving rapidly into commercial industries. Also, SE has more recently been combined with Lean to make it more suitable for highly competitive applications. This paper seeks to explore ...
  • Leanification of the engineering process for customized road safety products 

   Ulonska, Sören; Welo, Torgeir; Rølvåg, Terje (Chapter, 2018)
   Increasing need for customization and documentation but with deficits in a systematic product configuration strategy can result in repeated problem-solving and non-value added engineering. This is especially challenging ...