Now showing items 21-32 of 32

  • Seks indikatorer for boligboble 

   Oust, Are (Chapter, 2017)
   Hvordan kan en boligprisboble identifiseres før den sprekker? Eksisterer det en boligprisboble i et gitt marked? Dette er forskningsspørsmål som er gjengangere både i studentoppgaver og i vitenskapelige artikler. Boligbobler ...
  • The end of Oslo's rent control: Impact on rent level 

   Oust, Are (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Rent control provides an opportunity to study policymakers' ability to control prices on a large scale, in a sector that has significant welfare effects. We investigate the removal of rent control in the Norwegian capital ...
  • The removal of rent control and its impact on search and mismatching costs: evidence from Oslo 

   Oust, Are (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The removal of the Norwegian rent control in 1982 created a natural experiment that enabled us to investigate whether rent control affected the search and matching process in the private residential rental market in the ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Wold, Bendik; Færestrand, Jørgen; Lehne, Mari; Haugdal, Torstein Dybvad (Bachelor thesis, 2020)
   En verdsettelsesoppgave er valgt som avsluttende oppgave grunnet vårt valg av retning på bachelorgraden, finansiell styring. Selskapet vi valgte å verdsette var det børsnoterte selskapet Entra ASA. Målet med oppgaven var ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Skomedal, Jon Melvin Holmboe, Ole Rye Sæten, Mathias Manshaus Rolfsen, Raag August Sandal (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven utfører vi en verdivurdering av lakseoppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, gjennom å benytte en kontantstrømanalyse av selskapets frie kontantstrømmer og multiplikatoranalyse. Vi har også vurdert ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Naalsund, Pia; Strømnes, Kristian Harald; Stixrud, Sebastian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven omhandler fundamental og markedsbasert verdsettelse av Grieg Seafood ASA basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den fundamentale verdsettelsen er basert på analyse og prognoser av ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Augdal, Marius; Rødahl, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   I vår semesteroppgave har vi gjennomført en verdsettelse av lakseoppdrettsselskapet Mowi ASA, heretter kalt Mowi, per. 01.01.2020. Vi har funnet en estimert aksjekurs som vi sammenligner med dagens kurs. Basert på dette ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Botnen, Frida; Lam, Helena; Myren, Vegard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å foreta analyser av Norwegian Air Shuttle ASA, for å deretter gjøre en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for semesteroppgaven er å finne verdien til Norwegian per ...
  • Verdsettelse av Visa 

   Khan, Adil Hussam; Sandnes, Erlend Nilsen; Sandnes, Kristian Nilsen; Vu, Man Dinh (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har problemstillingen vår vært å verdsette det børsnoterte amerikanske selskapet Visa. Hensikten har vært ved hjelp av ferdigheter vi har tilegnet oss på økonomistudiet, å vurdere hvorvidt aksjen ...
  • What Does It Take to Make the Compact City Liveable for Wider Groups? Identifying Key Neighbourhood and Dwelling Features 

   Kotulla, Theresa; Denstadli, Jon Martin; Oust, Are; Beusker, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Compact cities promote sustainability through several mechanisms, and high-density city development has become a key strategy for policy decision makers to accommodate population growth and mitigate human impacts of the ...
  • What Does It Take to Make the Compact City Liveable for Wider Groups? Identifying Key Neighbourhood and Dwelling Features 

   Kotulla, Theresa; Denstadli, Jon Martin; Oust, Are; Beusker, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Compact cities promote sustainability through several mechanisms, and high-density city development has become a key strategy for policy decision makers to accommodate population growth and mitigate human impacts of the ...
  • What is a housing bubble? 

   Oust, Are; Hrafnkelsson, Kjartan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this paper is to look at the developments in previous housing price cycles to improve our understanding, and to create a descriptive definition, of what a house price bubble is and to lay the groundwork for ...