Now showing items 21-40 of 52

  • Et valgeksperiment: verdsettelse av egenskaper knyttet til deling i kompakte bomiljø / A stated choice experiment: valuation of shared attributes associated with compact dwelling 

   Aas, Nina; Berg, Trond Fossum (Master thesis, 2018)
   Tidligere studier har sett på verdsettelse av enkelte egenskaper ved en bolig, og estimert betalingsvillighet til disse egenskapene. Det har imidlertid vært lite fokus på egenskaper ved kompakte boliger i disse studiene. ...
  • Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo 

   Oust, Are (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:273, Doctoral thesis, 2013)
  • Four essays on real estate auctions 

   Sønstebø, Ole Jakob (Doctoral theses at NTNU;2020:290, Doctoral thesis, 2020)
   The long-standing tradition of households living in self-owned homes, makes the real estate market a popular topic in Norway. This is supported by the competitive nature of the relatively unusual method of selling homes, ...
  • Har mulighetene for internasjonal diversifisering endret seg siden 1970? 

   Hansen, Peder Jaavall; Stensby, Tobias Nerbøvik (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne studien er å se på hvordan muligheten for internasjonal diversifisering har endret seg i perioden fra 1970 til 2018. For å belyse dette har vi har sett på aksjeindekser, boligprisindekser og statsobligasjoner ...
  • How can Bitcoin Price Fluctuations be Explained? 

   Kjærland, Frode; Meland, Maria; Oust, Are; Øyen, Vilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this study is to uncover factors that explain Bitcoin’s price fluctuations. The price of the cryptocurrency Bitcoin is volatile and has increased from zero in 2009 to more than 19500 USD in December 2017. ...
  • Hvordan påvirker makroøkonomiske forhold bruken av rammelån hos eldre? 

   Orkelbog, Aleksander; Lazar, Ninos (Master thesis, 2019)
   Boligprisene i Norge fortsetter å stige, og norske husholdninger har økt gjelden sin betydelig. Dette kan ses i sammenheng med introduksjonen av rammelån, og blant personer over 66 år økte andelen med betalingsanmerkninger ...
  • The impact of historic preservation policies on housing values 

   Nesset, Ida Qvenild; Oust, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Historic preservation dwellings offer qualities that benefit both owners and society. At the same time, preservation policies might include some costs and restrictions. Although many studies have aimed to assess the impact ...
  • The impact of strategic jump bidding in residential English auctions 

   Khazal, Aras; Sønstebø, Ole Jakob; Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the Norwegian real estate market, used dwellings are normally sold through an auction process similar to the standard English (open ascending-bid) auction. Using survey results (N = 1,803), we define jump bids and ...
  • Nedskrivning av goodwill etter IFRS 

   Forbord, Kristian Engen; Stephani, Håkon (Master thesis, 2020)
   Denne studien undersøker empirisk hvordan rapporterte goodwillnedskrivninger etter IFRS har sammenheng med selskaps- og bransjespesifikke økonomiske faktorer, proxyer for earnings management, samt makroøkonomiske kriseår. ...
  • Opening Bid Strategies in English Auctions 

   Sønstebø, Ole Jakob; Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Existing residential homes in Norway are sold by English auctions. This provides an exclusive opportunity to examine opening bid strategies for high-valued objects. Using unique data from surveys and auction journals, we ...
  • Real Estate Price Formation: Energy Performance Certificates and the Role of Real Estate Agents 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Improving energy efficiency in buildings is a major priority of industrialized countries. By eliminating market asymmetries, Energy Performance Certificates (EPCs) is a potential policy instrument when it comes to promoting ...
  • Seks indikatorer for boligboble 

   Oust, Are (Chapter, 2017)
   Hvordan kan en boligprisboble identifiseres før den sprekker? Eksisterer det en boligprisboble i et gitt marked? Dette er forskningsspørsmål som er gjengangere både i studentoppgaver og i vitenskapelige artikler. Boligbobler ...
  • The end of Oslo's rent control: Impact on rent level 

   Oust, Are (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Rent control provides an opportunity to study policymakers' ability to control prices on a large scale, in a sector that has significant welfare effects. We investigate the removal of rent control in the Norwegian capital ...
  • The removal of rent control and its impact on search and mismatching costs: evidence from Oslo 

   Oust, Are (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The removal of the Norwegian rent control in 1982 created a natural experiment that enabled us to investigate whether rent control affected the search and matching process in the private residential rental market in the ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Wold, Bendik; Færestrand, Jørgen; Lehne, Mari; Haugdal, Torstein Dybvad (Bachelor thesis, 2020)
   En verdsettelsesoppgave er valgt som avsluttende oppgave grunnet vårt valg av retning på bachelorgraden, finansiell styring. Selskapet vi valgte å verdsette var det børsnoterte selskapet Entra ASA. Målet med oppgaven var ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Skomedal, Jon Melvin Holmboe, Ole Rye Sæten, Mathias Manshaus Rolfsen, Raag August Sandal (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven utfører vi en verdivurdering av lakseoppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, gjennom å benytte en kontantstrømanalyse av selskapets frie kontantstrømmer og multiplikatoranalyse. Vi har også vurdert ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Naalsund, Pia; Strømnes, Kristian Harald; Stixrud, Sebastian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven omhandler fundamental og markedsbasert verdsettelse av Grieg Seafood ASA basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den fundamentale verdsettelsen er basert på analyse og prognoser av ...
  • Verdsettelse av Kid ASA. 

   Smetbak, Simen Eriksen; Hallquist, Fredrik; Finstad, Sander (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2051-01-31
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Augdal, Marius; Rødahl, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   I vår semesteroppgave har vi gjennomført en verdsettelse av lakseoppdrettsselskapet Mowi ASA, heretter kalt Mowi, per. 01.01.2020. Vi har funnet en estimert aksjekurs som vi sammenligner med dagens kurs. Basert på dette ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Hansten, Andreas Blomstervik; Bergh, John Erland; Skjerpen, Vegard Johannes Henriksen; Østerbø, Øystein Kvaal (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å gjennomføre en verdsettelse av Mowi ASA, og bidra med et estimat på hva en aksje er verdsatt til pr. 31.12.21. Verdsettelsen utføres på bakgrunn av en fundamental verdsettelsesmetode basert ...