Now showing items 21-22 of 22

  • Track geometry degradation cause identification and trend analysis 

   Vikesland, Adriana Fiedler (Master thesis, 2019)
   Det norske jernbanenettet er under press som følge av den globale utviklingen mot høyere aksellaster, økte hastigheter og større trafikktetthet. Disse faktorene vil medvirke til raskere nedbrytning av overbygningen som i ...
  • Utbygging av godsterminaler for jernbane 

   Lavoll, Øyvind Teodor (Master thesis, 2016)
   Oppgaven tar for seg utfordringene ved å øke andelen gods på jernbane, og fokuserer spesifikt på hvordan nye terminaler bør utformes for å sikre lave investeringskostnader, og en kapasitet som tilpasses veksten i ...