• Railway ballast stabilising agents: Comparison of mechanical properties 

   Barbieri, Diego Maria; Tangerås, Marius; Kassa, Elias; Hoff, Inge; Liu, Zhuangzhuang; Wang, Fusong (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Expensive and time-consuming maintenance operations are routinely performed to preserve the ballast mechanical properties in railway lines. Binding agents are used for ballast stabilisation. Four different additives based ...
  • Reusing and recycling of railway ballast 

   Tangerås, Marius (Master thesis, 2019)
   Målet med denne forskningen er å undersøke muligheter ved gjenbruk og gjenvinning av brukt jernbaneballast, ved å endre egenskapene og stivheten til ballasten. Litteratur, laboratorie tester og korte intervjuer er benyttet ...
  • Samhandling av gods mellom vei og bane 

   Dybdahl, Trygve (Master thesis, 2018)
   Dagens omlasting av jernbanegods, skjer på terminaler. Dagens terminaler, deres plassering og utforming, er resultater fra tidligere infrastruktur og bosetting. Tidligere tiders rasjonalisering har også spilt en betydelig ...
  • Sporgeometriens betydning for slitasjeutviklingen til jernbanehjul i skinnekontaktflate 

   Christiansen, Marcus Moltzau (Master thesis, 2022)
   Både jernbaneinfrastrukturen og det rullende materiellet som trafikkerer den utsettes ved ordinær drift for uunngåelig slitasje i hjul-skinne-kontaktflaten. Slitasjen medfører et jevnlig behov for vedlikehold, som er ...
  • Track geometry degradation cause identification and trend analysis 

   Vikesland, Adriana Fiedler (Master thesis, 2019)
   Det norske jernbanenettet er under press som følge av den globale utviklingen mot høyere aksellaster, økte hastigheter og større trafikktetthet. Disse faktorene vil medvirke til raskere nedbrytning av overbygningen som i ...
  • Undersøkelser av uønskede hendelser ved planovergangene. Casestudie fra Alnabru skiftestasjon 

   Lerkendal, Kjetil (Master thesis, 2020)
   Bane NOR som infrastruktureier av det nasjonale jernbanenettet har sikkerhet som sin fremste filosofi. Bane NOR har som målsetting å være Europas sikreste jernbane. Det skal være trygt å reise med og ferdes langs den norske ...
  • Utbygging av godsterminaler for jernbane 

   Lavoll, Øyvind Teodor (Master thesis, 2016)
   Oppgaven tar for seg utfordringene ved å øke andelen gods på jernbane, og fokuserer spesifikt på hvordan nye terminaler bør utformes for å sikre lave investeringskostnader, og en kapasitet som tilpasses veksten i ...
  • Åndalsnes stasjon: Et bedre samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling 

   Lysaker, Arne Moe (Master thesis, 2014)
   Åndalsnes stasjon er endestasjonen på Raumabanen og har i lengre tid vært et område for diskusjon mellom Rauma kommune og Jernbaneverket. Bakgrunnen for diskusjonen ligger i stasjonens plassering og arealbruk. Slik jernbanen ...