Now showing items 21-23 of 23

  • Å høre til Vestlandet 

   Einarsen, Jørgen Severin Breck (Master thesis, 2020)
   Å høre til Vestlandet er en masteroppgave som undersøker hvordan romanen Vestlandet (2017) av Erlend O. Nødtvedt tar i bruk det virkelige stedet Vestlandet, dets historie, myter, natur og kultur, og ut fra det skriver ...
  • Å lese historiens intime teater. Subjektivitet, temporalitet og privat-offentlige forhold i Olav H. Hauges Dagbok 1924–1994 

   Gaare, Gabriel Rydland (Master thesis, 2021)
   Oppgaven er en undersøkelse av Olav H. Hauges Dagbok 1924–1994, som søker å gi en avklaring av dagbokens status som tekst og sjanger. Siden dens publisering i år 2000 har dagboken i større og større grad blitt inkludert i ...
  • Øko-misantropi som (av-)dannelsesprosjekt 

   Mathisen, Solveig (Master thesis, 2019)
   Oppgaven presenterer en økokritisk lesning av Gert Nygårdshaugs roman Mengele Zoo, med fokus på hvordan hovedkarakteren, Mino, uttrykker et øko-misantropisk moralsyn. Dette illustreres blant annet gjennom en sammenstilling ...