• Are Estimates of Non-Standard Employment Wage Penalties Robust to Different Wage Measures? The Case of Zero-hour Contracts in the UK 

   Farina, Egidio; Green, Colin; McVicar, Duncan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Evidence suggests that non-standard jobs are associated with wage penalties. Yet, these jobs possess a range of undesirable characteristics that should generate compensating wage differentials. This evidence relies on ...
  • Do poverty traps delay economic growth? 

   Nygaard, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven ser på sammenhengene mellom fattigdomsfeller og økonomisk utvikling og om dette fungerer som en stopper på utviklingen. Fattigdomsfeller defineres som mekanismer i økonomien som forsterker fattigdom, som resulterer ...
  • Do we have a green bubble in the Norwegian stock market? 

   Olsen, Maria (Master thesis, 2021)
   De siste årene har grønne investeringer fått spesielt stor interesse fra politikere og deltakere i aksjemarkedet. Grønne aksjer er nye i markedet, og mange av disse selskapene har enda ikke en positiv kontantstrøm, Prisene ...
  • Does inequality in education affect economic growth? 

   Hansen, Simen Odden (Bachelor thesis, 2021)
   Bruken av human kapital i nyklassiske vekstmodeller har belyst nye og viktige elementer i forståelsen av hvordan inntektsvekst fungerer. Et nytt spørsmål i litteraturen er hvorvidt fordelingsaspektene ved humankapitalen ...
  • Does Performance Pay Increase Alcohol and Drug Use? 

   Artz, Ben; Green, Colin; Heywood, John S. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Using US panel data on young workers, we demonstrate that those who receive performance pay are more likely to consume alcohol and illicit drugs. Recognizing that this likely reflects worker sorting, we first control for ...
  • Easing Income Inequality Through Quantitative Easing 

   Loui, Anastasia; Moers, Romeo (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven analyserer de potensielle effektene Kvantitativ lettelse (QE) kan ha på inntektsulikhet. En økning i pengemengden (M1) brukes som en representasjon av QE og Gini-koeffisienten brukes som måling for ...
  • Effekten av myke kjønnskvoter på kvinneanndelen i europeiske bedriftsstyrer 

   Telstad, Rannei Skjermo (Master thesis, 2019)
   I 2006 ble Norge det første landet til å introdusere kvoter for å jevne ut den skjeve kjønnssammensetningen i bedriftsstyrer. Denne loven ble fulgt opp med strenge sanksjoner mot bedriftene som ikke møtte kvoten, og innen ...
  • Electricity Price and Volatility - The Effect of Rainfall and Temperature 

   Rudberg, Olav Yoo Stavheim (Master thesis, 2022)
   Studier av elektrisitetspriser og volatilitet har tidligere blitt gjennomført, men få studier inkluderer effekter som potensielt påvirker elektrisitetspriser og volatilitet. Masteravhandlingen studerer nordisk systempris ...
  • An Extra Hour Wasted? Bar Closing Hours and Traffic Accidents in Norway 

   Green, Colin; Krehic, Lana (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Driving under the influence of alcohol is a major cause of fatalities worldwide. There have been a range of legislative and policy interventions aiming to address this. Bar closing hours is one policy with clear implications ...
  • Female directors, board committees and firm performance 

   Green, Colin; Homroy, Swarnodeep (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A number of studies have found little economic impact of board gender diversity on firm performance. We return to this issue in the context of large European firms. Our contribution is twofold. First, using information on ...
  • Green Bonds in the Norwegian and Swedish Market 

   Drage, Eline; Sundt, Vemund Trøan (Master thesis, 2018)
   Green bonds are a relatively new financial instrument developed to stimulate sustainable investments. The green bond market has grown exponentially in recent years. There remains lots of potential for further growth as ...
  • Har elever med engelskspråklig bakgrunn en positiv effekt på norskfødtes engelskkompetanse? 

   Haaland, Kristine Bekkeheien (Master thesis, 2020)
   Det finnes mye litteratur om elevprestasjoner på grunnskolen og hvilke faktorer som påvirker elevers prestasjoner. En av disse faktorene er såkalte «peer effekter», som kort kan forklares som jevnaldrende sin påvirkningskraft ...
  • The impact of social health insurance on rural populations 

   Green, Colin; Hollingsworth, Bruce; Yang, Miaoqing (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Improving health outcomes of rural populations in low- and middle-income countries represents a significant challenge. A key part of this is ensuring access to health services and protecting households from financial risk ...
  • Incorporated in Westminster: Channels and Returns to Political Connection in the United Kingdom 

   Green, Colin; Homroy, Swarnodeep (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In 2002, an amendment to UK parliamentary regulations removed restrictions on the participation of Members of Parliament (MPs) in parliamentary proceedings related to their corporate interests. Using this amendment, we ...
  • Long-Run Patterns of Labour Market Polarisation: Evidence from German Micro Data 

   Bachmann, Ronald; Cim, Merve; Green, Colin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The past four decades have witnessed dramatic changes in the structure of employment. In particular, the rapid increase in computational power has led to large‐scale reductions in employment in jobs that can be described ...
  • Paradox Lost: The Disappearing Female Job Satisfaction Premium 

   Green, Colin; Heywood, John S.; Kler, Parvinder; Leeves, Gareth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Using the original data source of Clark, we show that over the last two decades the female satisfaction gap he documented has vanished. This reflects a strong secular decline in female job satisfaction. This decline happened ...
  • Peer effects and performance for refugees in Norway 

   Gaasvær, Magnus Sinkaberg (Master thesis, 2020)
   I senere år har det vært mye forskning av effektene flyktninger og immigranter har på prestasjonene og resultatene til elever uten flyktning eller immigrant status, men det har vært relativt lite forskning på effektene ...
  • Performance Pay and Assortative Matching 

   Bender, Keith; Green, Colin; Heywood, John S. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We show that couples sort on performance pay with dual receipt couples much more likely than predicted by random. In addition, we show that the return to performance pay appears largely invariant to whether one's spouse ...
  • Relationship between Inflation and Economic Growth 

   Bakker, Henriette Hoel (Bachelor thesis, 2022)
   Land ønsker å opprettholde og oppnå høy økonomisk vekst. Inflasjon antas å ha en viktig rolle når det kommer til økonomisk vekst. Per dags dato er inflasjonen på verdensbasis økende, og sentralbanker verden over setter ...
  • Shareholder Reactions to The EU's New Classification System of Sustainable Economic Activities: A Study of the Credibility of the EU Taxonomy Regulation 

   Carrascal Simonsen, Iris (Master thesis, 2022)
   Den Europeiske Unions (EU) nye klimastrategi ble presentert i 2019, kalt The European Green Deal. Et mål innenfor den nye strategien var å gjøre det enklere for investorer å identifisere miljøvennlige og bærekraftige ...