• Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...
 • An Asynchronous Motor Imagery based Brain-Computer Interface for Two-dimensional Drone Control 

  Brynestad, Kjersti; Vatsvåg, Erlend (Master thesis, 2021)
  Dette arbeidet undersøker ulike state-of-the-art pre-prosesseringsmetoder, metoder for å ekstrahere egenskaper og klassifiseringsalgoritmer til bruk på Elektroencefalografi (EEG) data av forestilte bevegelser (MI). Datasettet ...
 • Chatboter, tillit og brukeropplevelse i det offentlige 

  Gjelle, Knut Yngve Barstad (Master thesis, 2021)
  Bruk av AI-kontrollerte chatboter blir stadig vanligere både i privat og offentlig sektor. I Norge er adapsjonen innenfor offentlig sektor en del av en overordnet digitaliseringsstrategi som skal gi mer effektive og bedre ...
 • Dual Active Bridge Converter 

  Krasniqi, Dalina (Master thesis, 2021)
  De mange bruksområdene til den isolerte toveis DC-DC-omformeren har fanget oppmerksomheten til industrien, og den mest lovende topologien av disse er Dual Active Bridge(DAB) omformeren. Denne omformertopologien krever ...

View more