• Optimalisering av armeringsmengder i betongelementer 

  Olsen, Joachim Andersen; Stormoen, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
  I bygg- og anleggsnæringen prioriteres ofte tidsbruk over konstruktive løsninger for miljø- og kostnadsbesparelse. Det anvendes i stor grad modelleringsprogrammer, med lite til ingen håndregning. Ved Pynten i Harstad ble ...
 • Dimensjonering av verkstedhall i tre og alternativ løsning i stål 

  Hårstad, Mathias Leithaug (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven ble foreslått av ekstern veileder, og er basert på et reelt prosjekt. Ekstern veileder er med i planleggingen av det faktiske bygget som skal bygges og ønsket i den sammenheng å se på en alternativ løsning til tre ...
 • Effect of Exercise Therapy on Low Back Pain-Related Disability 

  Hemmingsen, Marte Pauline; Kårstad, Linnea (Bachelor thesis, 2022)
  Abstrakt Bakgrunn: Uspesifiserte, kroniske korsryggsmerter er en av de største helseutfordringene på verdensbasis. Trening kan være en kosteffektiv behandling, og denne studien vil derfor undersøke effekten av trening på ...
 • High- and low-load resistance training and the effect on neuromuscular fatigue 

  Johnsen, Ole Daniel; Kristoffersen, Tobias (Bachelor thesis, 2022)
  Abstrakt Formål: Styrketrening kan gjennomføres med flere variasjoner, som skaper forskjellige nevrale og fysiologiske tilpasninger. Formålet ved denne oppgaven er å vurdere litteraturen rundt muskel tretthet, og om høy- ...
 • Fysisk aktivitet som forebyggende faktor for tykk- og endetarmskreft. 

  Juliebø, Stine Fallgren.; Røset, Signe Solli. (Bachelor thesis, 2022)
  Formål: Hensikten med dette studiet var å undersøke om fysisk aktivitet kan påvirke risikoen for tykk-og endetarmskreft (kolorektal kreft) for menn og kvinner. Metode: Det ble gjennomført et litteratursøk hvor ti tidligere ...

View more