• Skyteknologi og Den Kognitive Prosessen 

  Sara Andrea Markusson Heitmann (Bachelor thesis, 2022)
  Vi kan i de siste tiårene se hvordan de moderne teknologiene, og da blant annet cloud-tech, har blitt integrert dypere og dypere inn i våre liv. Denne teknologien sies å skille seg fra tidligere former for kognitiv teknologi, ...
 • Digitalisering i anleggsgartnerbransjen 

  Raddatz, Karsten Totland; Halvorsen, Raymond (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven i byggeledelse er en avsluttende oppgave på studiet Bærekraftige byggeprosesser. Studiet er lokalisert på NTNU Gjøvik og ligger under Institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Det er lagt opp som ...
 • Automatisk utrulling og konfigurasjon av virtuelle maskiner i et skymiljø 

  Marstrander, Kristian; Mølnvik, Kjetil; Ovenstad, Emil August Tollefsen; Skjesol, Halfdan Moesgaard (Bachelor thesis, 2022)
  HDO drifter og forvalter norges medisinske nødmeldetjeneste. De er i besittelse av en virtualiseringsplattform med teknologi som ESXI og vSphere. Etterspørsel etter nye VMer har økt og krever mye arbeid å opprette manuelt. ...
 • Kubernetes in VMware and NSX-T 

  Abraha, Abel Weldu; Zerai, Mehari Berhe; Rihan, Mohammed Anas (Bachelor thesis, 2022)
  Skiftet fra monolittisk arkitektur til mikrotjeneste arkitektur har ført til økt bruk av kontainere. Som et resultat består dagens applikasjonsstakker ofte av mange kontainere, noe som igjen har forårsaket behovet for et ...
 • AWS Landing Zone 

  Emmerhoff, Kasper; Salyga, Luka; Wessel, Sander (Bachelor thesis, 2022)
  Bedriften Tietoevry trengte en landingsone for AWS, altså ønsket de et design av en fundamental infrastruktur i et skymiljø. Dette designet vil være et standarisert rammeverk, brukt for å redusere tiden ved implementasjon ...

View more