• Samarbeid mellom biologiske foreldre og fosterforeldre til barnets beste 

  Livik, Otelie (Bachelor thesis, 2022)
  Den norske barnevernspraksisen er under endring som følge av pågående lovendringer, ny barnevernreform og EMD-dommene i Strasbourg. Endringene fører blant annet til økende krav til samvær og fokus på tilbakeføring i ...
 • Miljøterapeutisk arbeid på barnevernsinstitusjon for å fremme utvikling, mestring og endring. 

  Johansen, Maren Emilie (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor oppgaven er skrevet som en litteraturstudie med miljøterapi som tema. Jeg ønsker å belyse temaet gjennom problemstillingen: Hvordan kan miljøterapeutiske metoder føre til utvikling, mestring og endring hos ...
 • Dagens foreldrekompetanse sett opp mot behovet for hjelpetiltak fra 

  Tangen, Thina Berg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har jeg valgt problemstillingen «Er dagens foreldrekompetanse med på å bidra til familiers behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten». Bakgrunnen for mitt valg er at tall fra statistisk sentralbyrå ...
 • Samvær... alltid til barnets beste? 

  Kulstadvik, Lone (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Temaet for denne bacheloroppgaven er samvær mellom foreldre og barn som bor under offentlig omsorg. Bacheloroppgaven bygger på problemstillingen: «er det til barnets beste å ha samvær med omsorgsperson etter ...
 • Barnevernets arbeid med slektsfosterhjem 

  Hansson, Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet som ønskes å belyse i denne bacheloroppgaven er barnevernets bruk av slekts-fosterhjem, med følgende problemstilling: Er plassering i slektsfosterhjem barnets beste eller oppfyller det hovedsakelig barnevernets verdi ...

Vis flere