• CSR innen landbasert lakseoppdrett 

  Kåring, Astri Refsnes; Norum, Elise (Master thesis, 2022)
  Bakgrunnen for denne oppgaven er en global matmangel som medfører behov for å øke produksjonen av trygg, næringsrik og bærekraftig mat. Lakseoppdrett viser seg å være spesielt bærekraftig sammenlignet med andre ...
 • On random subspace optimization-based hybrid computing models predicting the california bearing ratio of soils 

  Trong, Duong Kien; Pham, Binh Thai; Jalal, Fazal E.; Iqbal, Mudassir; Roussis, Panayiotis C.; Mamou, Anna; Ferentinou, Maria; Vu, Dung Quang; Dam, Nguyen Duc; Tran, Quoc Anh; Asteris, Panagiotis G. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The California Bearing Ratio (CBR) is an important index for evaluating the bearing capacity of pavement subgrade materials. In this research, random subspace optimization-based hybrid computing models were trained and ...
 • Pakkeforløp for prostatakreft: Seleksjon av pasienter - før og underveis i utredning 

  Jørgensen, Joan Hardbo (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Bakgrunn: Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, både globalt og i Norge. Med nye teknikker er det mulig å fange opp kreftformer på et tidlig stadium. Dette gir samtidig risiko for overdiagnostisering, ...
 • Physics-Informed Neural Networks for Dynamic Modeling of Pipeline-Riser Systems 

  Natalie Melchior (Master thesis, 2022)
  Vi introduserer fysikkinformerte nevrale nettverk på en Pipeline-Riser-modell. Fysikkinformerte nevrale nettverk er nevrale nettverk som er trent til å løse overvåket læringsoppgave mens de følger et fysisk prinsipp uttrykt ...
 • Elevar sine representasjonar i arbeid med figurmønster 

  Brandsar, Trond; Krogstad, Anna (Master thesis, 2022)
  Representasjon og kommunikasjon er eitt av seks kjerneelement i den nye læreplanen i matematikk, LK20. Å kunne bruke representasjonar og syne representasjonskompetanse er viktig med tanke på å utvikle elevane si kompetanse ...

Vis flere