• Fra avkapp til produkt 

  Johansen, Mathilde; Philip, Amritha Judy (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaene bærekraft, kundetilpasning og materialgjenvinning. Bakgrunnen for valget av temaene, er å studere løsninger for hvordan man kan gjenvinne avkapp. Ved å utvikle en designløsning ...
 • Brukerforståelse på tvers av fagdisipliner. 

  Åndalen, Linda Therese (Master thesis, 2024)
  Behovet for å styrke digital sikkerhet er økende, og rapporter om sikkerhetsrisiko for 2024 viser at enkeltindividet har blitt en stadig viktigere inngangsport for cyberkriminelle. Ansatte i bedrifter utsettes for ...
 • Gamification: En litteraturstudie av forskningens status, kunnskapshull, felles rammeverk og veien videre 

  Aunet, Oscar Olafsen (Master thesis, 2024)
  Gamification er et relativt nytt konsept som i det siste har fått en del oppmerksomhet innen forskning på interaktive medier. Begrepet relateres til konsepter som serious games og game- based learning, og beskriver bruken ...
 • Trygge barn lærer best 

  Hode, Thea; Sæther, Celine (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Denne masteroppgaven handler om hvordan lærere kan arbeide med å skape trygge relasjoner til elever utsatt for omsorgssvikt. Omsorgssvikt kan føre til at eleven utvikler traumer, desorganisert tilknytning ...
 • Studying Behavioral Responses to Bioluminescence in Zooplankton 

  Five, Taran (Master thesis, 2024)
  Endringer i det marine lysklimaet kan ha betydelige konsekvenser for biodiversitet og samspillet mellom marine organismer. Denne endringen er spesielt relevant i marine miljøer der bioluminescens, biologisk produsert lys, ...

Vis flere