• Vår skyld? - Foreldre som pårørende til rusavhengig ungdom 

  Müller, Mathilde Sundt (Bachelor thesis, 2022)
  Rusavhengighet påvirker mange livsområder for den rusavhengige, men også for de som er glade i personen. Pårørende til mennesker med rusproblemer opplever store belastninger som påvirker psykisk og fysisk helse, økonomi ...
 • Viktigheten av nettverksarbeid - Nettverk som nøkkel i barnevernsarbeid 

  Nyembwe, Tshanda Debora (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven forsøker å vise viktigheten av nettverk i vår sosiale verden, og hvordan barnevernet kan gjennom sosiale nettverk yte best mulig hjelp til ungdommer i konfliktfylte relasjoner. Ved å bruke allerede eksisterende ...
 • Digitalisering: På godt og vondt 

  Phan, Kevin Nguyen (Bachelor thesis, 2022)
  Digital teknologi har under Covid-19 pandemien ført til store teknologiske endringer i samfunnet. Hensikten med utredningen har derfor vært å undersøke hvorvidt digitaliseringen har hatt en innvirkning i velferdsorganisasjonene. ...
 • Socio-Psychological Predictors of the Use of Public Transport 

  Slyngstadli, Maren (Bachelor thesis, 2022)
  Kollektivtransport er et miljøvennlig og bærekraftig alternativ i valget av transportmiddel. Denne studien vil forsøke å finne mulige aspekter ved kollektivtransport som gjør det mer ønskelig å benytte seg av, slik at ...
 • Diametrale antagonistiske fasetter av autistiske- og schizotype trekk i et nevrotypisk utvalg 

  Herre, Trym (Bachelor thesis, 2022)
  Kapasiteten mennesker har for å diskriminere forskjeller i miljøet, holde fokus på et ønsket mål samtidig som vi ignorerer urelevante distraksjoner påvirker vår evne til å interagere med miljøet. Tidligere forskning har ...

View more