• Grønn ergoterapi 

  Omberg, Ida Emilie; N. Meløe, Synne (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Bakgrunn Temaet i oppgaven er koblingen mellom natur og psykisk helse i et helsefremmende perspektiv. Alle mennesker har en psykisk helse, og halvparten av oss vil erfare psykiske utfordringer i løpet av livet ...
 • Hvilke erfaringer har ergoterapistudenter ved NTNU med team-basert læring som læringsform i deres studieforløp? 

  Bruflot, Andreas; Rolland, Sander Sletbakk (Bachelor thesis, 2022)
  Innledning Temaet som undersøkes i denne studien er studenters erfaringer med læringsformen team basert læring (TBL). Hensikten med studien er å finne ut om studenter opplever læringsformen som en studentaktiv læringsform, ...
 • Ergoterapeuters roller i helsefremmende arbeid 

  Aaslund, Joakim; Jostad, Jon-Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  SAMMENDRAG Innledning: Forskning peker på argumenter for at ergoterapeuter har viktige bidrag i helsefremmende arbeid, men også at rollen de skal ha i dette arbeidet ikke er avklart og tydeliggjort. Dette kan indikere et ...
 • Virtuell virkelighet (VR) i undervisning knyttet til ergoterapistudenter ved NTNU Gjøvik. 

  Pettersen, Ella Anke; Kristiansen, Sara (Bachelor thesis, 2022)
  Innledning: VR som undervisningsform har de siste årene blitt mer implementert i ergoterapiutdanningen på NTNU Gjøvik, derfor er det aktuelt å innhente kunnskap om ergoterapistudenters erfaringer knyttet til temaet. Hensikt ...
 • Ergoterapeutiske intervensjoner i kommunehelsetjenesten 

  Bekkelund, Siv Linda; Westad, Silje (Bachelor thesis, 2022)
  Innledning: De kommunale helse- og omsorgstjenestene blir beskrevet som viktige for å møte fremtidens utfordringer. Ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten jobber med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenenester ...

View more