• Kundetilfredshet ved standardisering av tilvalg i boligprosjekter 

  Ina Birthe Nilsen (Master thesis, 2020)
  For å finne kostnadseffektive løsninger for å forbedre fortjenesten til utbyggere i bygge bransjen, er standardisering av moduler blitt en vanlig løsning. Bonava AS har en fordel med at de er et internasjonalt firma som ...
 • Operatørens tillit til instrumentene 

  Osvoll, Øystein Aasen (Master thesis, 2019)
  Måten vi navigerer på har endret seg etter hvert som teknologien har utviklet seg. Fra stjernenavigasjon til satellittnavigasjon og fra papirkart til elektroniske kartsystemer. Oppgaven har som mål å belyse om de som seiler ...
 • Mikroplastfibre i det marine miljø: Nedbrytning og utslipp av additiver som følge av UV-eksponering. 

  Groven, Anette Synnøve; Hovsbakken, Ingrid Alver (Bachelor thesis, 2020)
  De siste 50 årene har interessen for forskningen på mikroplast økt kraftig. Mengden mikroplast i havene øker stadig i takt med økt forbruk av plastprodukter. Et opphav til forurensing av mikroplast i havene er produksjon ...
 • Gjenbruk av stikkrenner i utbedringsprosjekt på E16, Valdres 

  Kvamme, Arnhild Marie; Nygård, Christine Granum (Bachelor thesis, 2020)
  Dette studiet tar for seg vurdering for gjenbruk av stikkrenner langs en bestemt strekning på E16 i Valdres. I samarbeid med Statens vegvesen har vi fått innblikk i utbedringsprosjektet som er under planlegging. Hensikten ...
 • Røntgen helkropp med mistanke om barnemishandling 

  Moldal, Astri; Hestegrei, Victoria; Mikkelsen, Snorre Forsberg (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Røntgenprosedyrer blir i hovedsak utviklet individuelt på sykehus eller helseforetak, og gjennom praksis har vi sett at utformingen og innholdet hos disse har store variasjoner. I denne studien vil vi derfor se ...

Vis flere