• Pricing Approach for B2B SaaS Startups - A Qualitative Multicase Study 

  Arveng, Magnus; Krokan, Jonas; Samimi, Zobeir (Master thesis, 2021)
  Software-as-a-service (SaaS) er en programvarelisensierings- og leveringsmodell der software blir “hostet” sentralt av en tjenesteleverandør og lisensiert ut til kun- den som en abonnementsløsning. Prising av slike tjenester ...
 • Digitalization in Recruitment: AI's Impact on The Recruitment Process 

  Kachouh, Hussein (Master thesis, 2021)
  Arbeidskraft og menneskelige ressurser er nøkkelkomponentene for suksessen til enhver organisasjon. Den skiftende retningen på teknologien har spilt en viktig rolle i å påvirke ulike områder av forretningsfunksjoner, ...
 • Pricing Approach for B2B SaaS Startups 

  Arveng, Magnus; Krokan, Jonas; Zamini, Zobeir (Master thesis, 2021)
  Software-as-a-service (SaaS) er en programvarelisensierings- og leveringsmodell der software blir “hostet” sentralt av en tjenesteleverandør og lisensiert ut til kun- den som en abonnementsløsning. Prising av slike tjenester ...
 • Utfordringer ved verdsetting av biotekselskaper innen sektoren helse 

  Myhrsveen, Eirik Haugland; Adolfsen, Sindre (Master thesis, 2021)
  Aksjeanalytikernes kursmål er en viktig faktor ved valg av selskaper en investor vil satse på. Men analytikere med samme tilgang til de faktiske opplysninger om et selskap vil ha forskjellige anslag for kursmål. Dette kan ...
 • Styring ved hjemmekontor - hvordan endring i arbeidsforhold ved hjemmekontor påvirker styringssystemet 

  Willmann, Tommy (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven fokuserer på hva overgangen til hjemmekontor under Covid-19 pandemien gjorde med styringssystemet til en casevirksomhet. Hjemmekontor ble av regjeringen og FHI innført i mars 2020 og førte til en massiv ...

Vis flere